top of page

Juniorkorpset

Etter første år som aspirant, blir man med i juniorkorpset.  Her er man i 2 år, først som junior 1 og deretter som junior 2.
Under øvelsene for juniorkorpset må det alltid være en ansvarlig voksen til stede. 
Denne jobben går på rundgang blant foreldrene.  Hvis dagen ikke passer, så oppfordrer vi sterkt til at dere selv bytter internt.  En voksen må stille!  Gi beskjed til styret hvis dere bytter vakter.
Ansvaret innebærer:
  • Komme 15 minutter før start og organisere oppsetting av stoler, notestativ, slagverk osv.
  • Medbringe frukt så musikantene får holdt blodsukkeret oppe.  
  • Kopiere noter, hvis det trengs
  • Bidra til å holde ro og orden.  Musikantene i juniorkorpset kan til tider være urolige, så viktig med hjelp til Solveig - hun er ansatt som dirigent og ikke som pedagog.
  • Organisere rydding, så korpsrommet er klart til hovedkorpset skal øve etterpå
Musikantene er gamle nok til å hjelpe til med rigg og rydding, men det er vaktens ansvar.
bottom of page