Samspil

Korpset har fellesøving på tirsdager i korpsrommet:

Aspirantkorps:  kl. 14.30-15.45 
Juniorkorps:  kl. 16-17.15
Hovedkorps:  kl. 17.30-19.30

Dirigent er Hilde Marie Holsen
hildeholsen@gmail.com
482 27 769

Enetimer

All undervisning foregår på Bestum skole, i AKS-tiden eller like etter.
Oversikt over foresatte til musikantene finner du her.
Fløyte (mandag)
Instruktør er Mona Kristine Østenstad (midlertidig)
monaostenstad@gmail.com
404 97 809
Klarinett/saxofon (mandag)
Instruktør er Mona Kristine Østenstad
monaostenstad@gmail.com
404 97 809
Kornett/trompet (onsdag)
Instruktør er Magnus Drågen
magnusredhot@gmail.com
951 11 072
Grovmessing (torsdag)
Instruktør er Jesper Kramer
jesper2203@hotmail.com
476 47 449
Slagverk (torsdag)
Instruktør er Lars Takla
mail@larstakla.com
473 90 472