Samspil

Korpset har fellesøving på tirsdager i korpsrommet:
Aspirantkorps:  kl. 14.30-15.45 
Juniorkorps:  kl. 16-17.15
Hovedkorps:  kl. 17.30-19.30
Dirigent er Solveig Valebjørg
solveigval@gmail.com
977 76 378

Enetimer

All undervisning foregår på Bestum skole, i AKS-tiden eller like etter.
Oversikt over foresatte til musikantene finner du her.
Fløyte (mandag)
Instruktør er Anna Fortis
annafortis1982@hotmail.it
476 77 324
Klarinett/saxofon (mandag)
Instruktør er Mona Kristine Østenstad
monaostenstad@gmail.com
404 97 809
Kornett/trompet (onsdag)
Instruktør er Magnus Drågen
magnusredhot@gmail.com
951 11 072
Grovmessing (torsdag)
Instruktør er Eirik Sanner
eirik.sanner@gmail.com 
988 98 022
Slagverk (torsdag)
Instruktør er Niklas Østergaard
niklasostergaard@hotmail.com
994 83 347