Samspil

Korpset har fellesøving på tirsdager i aktivitetsrommet:

Aspirantkorps:  kl. 14.30-15.45 
Juniorkorps:  kl. 16-17.15
Hovedkorps:  kl. 17.30-19.30

Dirigent er Nicklas Bredahl
nicklas.crescendo.musikk@gmail.com
976 19 798

Enetimer

All undervisning foregår på Bestum skole, i AKS-tiden eller like etter.

Oversikt over foresatte til musikantene finner du her.

Fløyte (mandag)
Instruktør er Johanne Lyngøy Tilrem
johannetilrem@gmail.com
984 75 457

Klarinett/saxofon (mandag og fredag)
Instruktør er Mona Kristine Østenstad
monaostenstad@gmail.com
404 97 809

Kornett/trompet (onsdag)
Svante Daneklev
svante.daneklev@gmail.com
+46 707397703

Grovmessing (torsdag)
Instruktør er Simon Mørland
simonmr60@gmail.com
400 47 513

Slagverk (onsdag)
Instruktør er Bård Berg
Bard.berg93@gmail.com
975 40 528